top of page
Sound & Concept Design
Formless and void
Formless and void

Sound & Concept design

המיצב מציג במוזיאון הארץ בתערוכת הנייר , מצבי קיצון

את הפרויקט יזמו הראל בן נון ותומר אשכנזי

אליהם חברתי בתחילת הפרויקט על מנת לתרום מיכולותי וניסיוני הרב בבניית קונספטים ובניית הסאונד כחלק משמשעותי של החוויה

Mindron 

Sound & Consept design

הוצג במידברן 2016, עם הראל בן נון וקבוצת דוקטורנטים למדעי המוח.

חלל מודולורי ניתן לבניה ופירוק בהתאמה אישית, בו מתרחש גירוי רב חושי אשר משפיע על גלי המוח באמצעות יצירה מקורית הכוללת סאונד, אור צורה ועוד. המשתתפים מתחברים לטכנולוגיות ביו- אינטראקטיביות (נוירופידבק וביופידבק). הפידבק המיידי מאפשר למשתתף לחוות סגירת מעגל היזון חוזר בין גלי המוח שלו לבין הסביבה.

Thetadron

Sound  design

הוצג במידברן 2015 עם הראל בן נון. 

התטאדרון מהווה שער אל מימד אחר דרך יצירה מוזיקלית משולבת עם צלילים פסיכואקוסטיים (Binaural Beats).

שם המיצב ״תטא-דרון״ מורכב מהמילה טטרהדרון (פירמידה) וגלי התטא.

bottom of page